Zkušenosti odjinud

S památkovými zónami bojují i jinde

Proti památkovým zónám začínají bojovat i v dalších obcích a městech. Vlastníci nemovitostí totiž zjistili, že bez souhlasu státu si ani nemohou vyměnit plaňky u plotu či natřít okapy. Také prodej jejich nemovitostí je ztížen a finančně znevýhodněn. Nikdo nechce bydlet v památkové zóně, zvlášť když potřebuje objekt rekonstruovat.

Křinice na Broumovsku - Stálým obyvatelům a chalupářům v Křinicích na Broumovsku došla trpělivost. Podepsali petici na zrušení tamní vesnické památkové rezervace, která byla vyhlášena v roce 1995. V obci žije asi 430 obyvatel. Lidem vadí, že kvůli každé opravě musí žádat památkový ústav o schválení a vše trvá moc dlouho. Památkáři je dokonce trestají pokutami, když si nemovitosti opravují bez schválení. 

Mšeno v okrese Mělník - Lidé podepsali už několik petic za zrušení Městské památkové zóny Mšeno. Ve městě, kde žije cca 1 400 obyvatel, byla památková zóna vyhlášena v roce 2003. Majitelům domů se nelíbí, jakým způsobem jim památkáři diktují zásahy při opravách jejich domů. Jsou prý nekompromisní a nepřístupní dohodě. Rekonstrukce se tak prý mnohonásobně prodraží.

Merboltice na Děčínsku - Petici za zrušení památkové zóny v Merbolticích, kde žije celkem 190 lidí, podepsalo v roce 2016 více než 100 vlastníků domů a chalupářů. Vadí jim, že jsou omezováni a trestáni pokutami za opravy a zvelebování svých domů a zahrad. Jsou přesvědčeni, že dochází k nepřiměřenému omezování nakládání s jejich majetkem. Tamní památková zóna byla vyhlášena v roce 2004.

Zlín - Zrušení či výrazné omezení Památkové zóny Zlín - Letná žádají také lidé ve Zlíně. Vadí jim omezení další výstavby, například, že u domků si nemohou postavit garáž či dřevěné přístřešky. V úzkých ulicích zóny je totiž málo parkovacích míst. Když si majitelé nemovitostí chtějí svůj domek rekonstruovat, musí odstranit stávající dřevěné přístřešky, které jim slouží jako příslušenství domu. "Obyvatelé se tak dostávají do neřešitelné situace - buď domek neopraví a nechají u svého jednodomku, půldomku či čtvrtdomku nevzhlednou stavbu, kterou mohou využívat jako příslušenství k svému obydlí nebo se pokusí domek opravit a dostanou se do situace, kdy budou stavět bez řádného povolení, neboť stavba nebude povolena a bude jim hrozit sankce v podobě odstranění nepovolené stavby". Tamní památková zóna byla vyhlášena v roce 1990.