Proti památkové zóně

Aktivity proti Památkové zóně Kačerov

O tom, že tehdejší sdružení Údolí Kačerov připravuje vznik památkové zóny (PZ), se většina chalupářů a chatařů dozvěděla až z ankety bývalého starosty Bohumila Trpišovského v říjnu roku 2013. Starosta chtěl vědět, komu vyhovuje památková zóna a kdo je proti. Slíbil, že obec se na základě výsledku rozhodne, zda zřízení PZ schválí nebo neschválí. Na anketu odpovědělo 37 lidí, z toho 21 bylo proti zóně a jen 16 se vyslovilo pro PZ.

Návrh, aby v Kačerově vznikla památková zóna, představil ředitel Územního pracoviště v Josefově, Národního památkového ústavu ing. Jiří Balský na jednání zastupitelstva obce Zdobnice někdy v říjnu či listopadu roku 2013. Zastupitelům se rozsah PZ zdál příliš velký a ing. Balského požádali, aby revidoval území, a návrh znovu předložil zastupitelstvu. Tehdy zastupitelstvo Zdobnice deklarovalo, že se definitivně vyjádří do konce roku 2013. To se však nikdy nestalo, protože ing. Balský žádnou revidovanou mapu už nepřinesl.

Právě kvůli aroganci úředníků, které vůbec nezajímalo mínění lidí žijících v osadě, ani stanovisko obce, jež Kačerov spravuje, jsme začali vyvíjet aktivity, abychom původní záměr zpochybnili. Nechtěli jsme, aby památková zóna v Kačerově vůbec vznikla. Začali jsme peticí, později jsme posílali na ministerstvo kultury stížnosti a námitky. A nejen my, ale i další majitelé nemovitostí. Na této stránce najdete většinu dokumentů souvisejících s aktivitou namířenou proti vzniku PZ Kačerov.

Přehled aktivit proti PZ Kačerov (chronologicky řazeno od nejnovější)

19. 9. 2018

Adresát: Spolek Kačerov a další účastníci řízení

Věc: Zahájení přezkoumání opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení Památkové zóny Kačerov...

2. 10. 2017

Adresát: Ministerstvo kultury ČR

Věc: Podnět k přezkoumání Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení Památkové zóny Kačerov, obec Zdobnice a určení podmínek její ochrany ze dne 12. května 2016 dle ustanovení § 174 odst. 2 Správního řádu

22. 9. 2015 - 22. 10. 2015

Adresát: Ministerstvo kultury ČR

Věc: Námitka č. 1 - 65 (v Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení památkové zóny Kačerov je řazení 1.0. - 16.5.)

21. 8. 2015

Adresát: Ministerstvo kultury ČR

Věc: Petice proti vzniku Vesnické památkové zóny Kačerov