Aktuality

Nová střecha kostela - už zbývá jen kousek

4. 1. 2022

S opravou střechy kostela sv. Kateřiny v Kačerově pokračovala firma loni až koncem září. Vyměnila trámy a šindele pokládala v listopadu. Teď už jí zbývá jen malá část na východní straně. Pak se může pustit do výměny střechy na východním přístěnku, bývalé márnici. Oprava střechy začala v roce 2020, dotace poskytly ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj. Kompletní šindelovou krytinu má už věž a tři čtvrtiny střechy. Původně byla střecha krytá šindeli, plechovou krytinu dostal kostel v roce 1964.

pav
pav
pav
pav

Nedokončená oprava cesty

15. 10. 2021

Obec pokračuje v opravách cesty přes údolí v Kačerově, ale zřejmě jí došel štěrk. Pracovník s bagrem v říjnu navezl štěrk na část cesty až k prudké zatáčce v lokalitě Svatý Jan a rozhrnul je. Ale už zapomněl zaplnit rigoly na zbytku cesty, která ústí na silnici do Prorubek. Odhadem zůstává asi 50 metrů cesty, kde štěrk chybí.

Pokračuje oprava kostela sv. Kateřiny

29. 9. 2021

Od letošního září pokračuje oprava střechy kostela sv. Kateřiny v Kačerově. Zaměstnanci stavební firmy si už připravili nové trámy, které nahradí uhnilé a jinak poškozené. Současně budou také vyzdívat římsu, které je poškozená po celém obvodu. Poté strhnou plechovou krytinu, kterou nahradí šindele. Kompletní šindelovou střechu už má věž, nové šindele jsou zhruba na polovině pravé strany a kolem věže. Plechová střecha je z roku 1964, ale původně měl kostel šindelovou krytinu. V roce 2020 šlo na opravu střechy a stropu 1 361 000 Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.


Kaplička září novotou

27. 3. 2021

Kaple Panny Marie v Kačerově už shodila sněhovou čepici a nové šindele svítí do dálky. Pracovníci firmy Řemeslné stavby z Miletína stihli dokončit opravu vloni těsně před zimou.

Kaple z roku 1858 prošla celkovou rekonstrukcí. Letos firma musí dokončit jen některé drobnosti, například do niky ve štítové části vložit renovovanou ocelovou mříž. Při opravě využila miletínská firma novou metodu čištění povrchů pomocí suchého ledu. Během prací se podařilo odkrýt původní nástěnnou malbu. Je na ní vyobrazen kříž bez Ježíše Krista a kolem se vznáší skupina andělů, spodní část fresky je nezřetelná. 

Zdobnice prodává čtyři parcely v Kačerově

24. 1. 2021

Obecní úřad ve Zdobnici na základě žádosti zájemců prodává čtyři parcely v Kačerově. Jde o pozemky s parcelním číslem 3305/2. 3303. 3341 a 3342. Všechny jsou v zóně, kde je možné postavit objekt k rekreačnímu užívání nebo bydlení. O prodeji parcel č. 3303 a 3305/2 už zastupitelstvo obce rozhodlo a starosta připravuje kupní smlouvu. Záměr prodat pozemky parc. č. 3341 a 3342 už obec vyvěsila na Vývěsku, takže se může přihlásit více zájemců. 

Kostelní střecha kousek po kousku

18. 11. 2020

Stavební firma dokončila opravu další části střechy kostela sv. Kateřiny. Pokračovat budou zase příští rok. Řemeslníci vyměňovali uhnilé části trámů, vyzdívali římsu a nakonec položili šindele. Kompletní šindelovou střechu už má věž, nové šindele jsou zhruba na polovině pravé strany a kolem věže. Poškozená plechová střecha je z roku 1964. Původně měl kostel šindelovou krytinu. V roce 2020 by mělo jít na opravu střechy a stropu 1 361 000 Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.

(lek)
(lek)


Při opravě kaple Panny Marie dělníci odkryli původní nástěnnou malbu

6. 11. 2020

Pracovníci firmy Řemeslné stavby z Miletína, která opravuje kapli Panny Marie v Kačerově, při čištění vnitřní omítky odkryli zřejmě původní nástěnnou malbu. Je na ní vyobrazen kříž bez Ježíše Krista a kolem se vznáší skupina andělů, spodní část fresky je nezřetelná. 

Kaple Panny Marie z roku 1858 projde letos celkovou rekonstrukcí. Objekt mj. dostane novou šindelovou střechu, beton na podlaze se vymění za umělou pískovcovou dlažbu, opraví se vnější a vnitřní omítky a provede se odvodnění. Nika ve štítové části dostane renovovanou ocelovou mříž, renovací projdou i původní dveře, okna a kamenné portály kolem okenních otvorů a dveří. V současné době firma pokrývá střechu a zvoničku štípanými modřínovými šindeli. Oprava bude stát podle smlouvy o dílo 844 104 Kč.

 

Oprava kostela sv. Kateřiny Sienské 

6. 11. 2020

Pokračuje oprava kostela sv. Kateřiny Sienské. Pracovníci firmy nyní vyměňují uhnilé a poškozené trámy na pravé straně lodi. Podle jejich slov letos opraví jen část střechy, oprava bude pokračovat v dalším roce. Věž má novou šindelovou střechu a nové šindele jsou i na třetině pravé strany a kolem věže. Poškozená plechová střecha je z roku 1964. Původně měl kostel šindelovou krytinu. Firma současně vyzdívá poškozenou římsu na pravé straně lodi. V roce 2020 by mělo jít na opravu střechy a stropu 1 361 000 Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje. 


Obecní úřad nechal vytyčit cestu údolím

9. 6. 2020

Zdobnický obecní úřad nechal vytyčit polní cestu od silnice v lokalitě Svatý Jan až k úžlabině, kde je odbočka k chalupě č. ev. 51. Údajně kvůli tomu, že není jasné, kudy se má jezdit zejména mezi loukami, kde nejsou žádné terénní hranice. Výsledkem měření je skutečnost, že auta nyní jezdí ve vzrostlé trávě v šířce až 10 metrů mezi kolíky vymezujícími vlastnické hranice. Místo jedněch kolejí od aut jsou nyní na louce tři jízdní pruhy. Na dalších místech vedou hranice polní cesty využívanou loukou a polem. Je to zjevný nesoulad mezi mapovým záznamem a skutečností v terénu. Někteří vlastníci už podali stížnost na Státní pozemkový úřad.

Zimní sezona začala. Na Valčence se lyžuje

2. 1. 2020

Letošní zima je skoupá na sníh, ale díky zasněžování se před Silvestrem začalo lyžovat už i v sousední Zdobnici. Kačerováci to mají nejblíže ke sjezdovce Valčenka (viz Tipy na výlety). K horní stanici vleku lze dojet i autem z Kunčiny Vsi, když se ve směru od Kačerova zabočí kousek za cedulí obce doleva do kopce.

Jarní úklid. Jako každoročně

Po zimě se v příkopech u silnic vedoucích z Kačerova objeví odpadky, které tu zanechali nepořádní návštěvníci. Tedy předpokládáme, že chalupáři a chataři své odpadky po příkopech neodhazují, ale řádně je odklidí do kontejnerů (vždyť za to platí),  nebo si je odvezou do domovského sídla. Poděkujme ochotným dobrovolníkům, kteří nepořádek uklízejí nejen na jaře, ale i po celý rok.  

Jarní úklid (pav)
Jarní úklid (pav)
Odvoz nepořádku (pav)
Odvoz nepořádku (pav)


Vichřice vyvrátila smrky v Kačerově

Vichřice, která se přehnala Orlickými horami o víkendu 17. a 18. března 2018, vyvrátila také v Kačerově několik smrků u rekreačních chat a chalup, a polámala stromy v lese směrem na Šajtavu. Spadlé smrky poškodily také objekty skanzenu v Uhřínově. Viz Fotogalerie.

Zdobnice žádá o dotaci na opravu kapličky Panny Marie

Starosta Zdobnice Petr Novotný v nejbližší době podepíše smlouvu na vypracování projektu Udržovací práce na kapli Panny Marie v Kačerově s chrudimskou firmou Projekce CZ. Zastupitelstvo obce to schválilo na zasedání 23. 2. 2018. Současně požádá o dotaci na tento záměr v rámci dotačního titulu na obnovu drobných sakrálních památek. Kaplička Panny Marie je z roku 1858 a stojí uprostřed osady u silnice v blízkosti památníku obětem 1. světové války. 

Plán zimní údržby

Obec Zdobnice bude v zimě 2017/2018 v Kačerově udržovat sjízdnou cestu od Piety ke Křížku a dále uklízet sníh v prostoru kolem kontejnerů na odpad. O přístupové cesty do Kačerova, tedy silnice II. a  III. třídy se stará společnost Údržba silnic Královéhradeckého kraje.

Omezení zákazu prodeje obecních cest

Zastupitelstvo obce Zdobnice na svém zasedání 23. října 2017 navrhlo změnit úplný zákaz prodeje obecních cest, a rozhodlo, že každý požadavek se bude posuzovat individuálně. Tyto změny zapracuje obec do vyhlášky o prodeji pozemků. Podmínkou eventuálního prodeje bude zachování průjezdních profilů a další okolnosti, například, že cesta končí na pozemku žadatele a nebrání přístupu ostatním majitelům okolních pozemků.