Kontakt

O webové stránce

Provozovatelem internetových stránek www.spolek-kacerov.cz je Spolek Kačerov se sídlem Gagarinova 701/25, 500 03 Hradec Králové, zapsaný ve Spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové od 7. června 2017, IČ: 06160425, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu, zejména textům a autorským fotografiím.

Veškerá další autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Webnode, nebo součásti dodávané společně se stránkami Webnode, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Webnode nebo jeho poskytovatelů. Nesmí se kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani se nesmí pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené. 

Kontakt pro zasílání příspěvků:
redakce@spolek-kacerov.cz