Praktické rady

Jak na kácení stromů u chalup a chat

Potřebujete-li z různých důvodů pokácet vzrostlý strom u chalupy či chaty, postupujete podle vyhlášky č. 222/2014 Sb a zákona 114/1992 Sb. Na některé dřeviny potřebujete povolení, na jiné ne.

1. Bez povolení můžete kácet ovocnou dřevinu, která roste v zastavěném území na pozemku, jenž je evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo jako ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. Jde o tyto ovocné dřeviny: angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, arónie, jeřáb obecný moravský, kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň.

2. Bez povolení můžete kácet neovocný strom rostoucí mimo les, který není součástí stromořadí či významného krajinného prvku (například rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, mokřady, stepní trávníky, remízy, meze), a kmen má ve výšce 130 centimetrů menší obvod než je 80 centimetrů.

3. Bez povolení můžete kácet jakoukoli dřevinu, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, anebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po skácení dřeviny je povinností vlastníka oznámit tuto událost do 15 dní obecnímu úřadu.

4. Povolení pro kácení dřevin potřebujete, když chcete pokácet strom rostoucí mimo les, který má ve výšce 130 centimetrů obvod přesahující 80 centimetrů. V takovém případě podáte žádost na místní obecní úřad, kde uvedete:

  • jméno žadatele (vlastníka), adresu a kontakt;
  • katastrální území a číslo parcely, kde dřevina roste, dále druh dřeviny a obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí;
  • důvody pokácení.

5. Povolení potřebujete při kácení zapojených porostů na ploše větší než 40 metrů čtverečných. V takovém případě podáte žádost na místní obecní úřad, kde uvedete:

  • jméno žadatele (vlastníka), adresu a kontakt;
  • katastrální území a číslo parcely, kde dřeviny rostou, plocha; porostu, zastoupení dřevin;
  • důvody pokácení.

Kácení stromů se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.