Fórum

Diskusní fórum

Líbí se vám něco v Kačerově, ve Zdobnici nebo naopak máte k něčemu výhrady? Chtěli byste, aby se v Kačerově zlepšily cesty, ukazatele, nebo aby se majitelé lépe starali o les a louky? Myslíte si, že Památková zóna Kačerov má smysl? Máte nějaké doporučení zastupitelstvu obce Zdobnice, pod kterou osada Kačerov spadá? Napište na naši mailovou adresu a podělte se o své připomínky či zážitky.


Kačerovu pomáháme i bez chlubení

1. září 2021

Ani jeden z našich členů Spolku Kačerov nepatří a nikdy nepatřil k lidem, kteří se chlubí svými aktivitami při zvelebování Kačerova. Vše vždy činili a činí anonymně bez inzerce a bez poklepávání na ramena jako uznání za strávený čas a náklady za tyto práce. Rovněž nikdo nikdy nespojoval vlastní zábavné akce s veřejnou aktivitou prospěšnou obci. Ale jistě neuškodí pár aktivit připomenout.

Již v roce 2011, dávno před vznikem Památkové zóny Kačerov, se osadníci z lokality Sv. Jan rozhodli, že na vlastní náklady odstraní letitou skládku odpadu ze zrušených mezí, které kdysi ohraničovaly polnosti této části Kačerova. Nikdy jsme si tuto vcelku nákladnou akci "nedali za rámeček" s podtextem Jak Jsme dobří (viz. obr. Rok 2011).

Rok 2011
Rok 2011
Rok 2011
Rok 2011

Nelze nevzpomenout celoroční a průběžný úklid kolem silnice procházející Kačerovem - cca 3 km. Tuto činnost děláme mnoho let, také dávno před Památkovou zónou. Poházený odpad, například odložené pneumatiky, plastové obaly, papíry, plechovky od piva a limonád, hadry a sklo, který vyhazují projíždějící řidiči i turisté. S tím je spojený ještě úklid kolem kontejnerů. Obzvláště přes dva prázdninové měsíce, kdy jsou zcela přeplněné (viz obr. Rok 2014 až Rok 2021)

Rok 2014 - svoz odpadů od silnice
Rok 2014 - svoz odpadů od silnice
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2015

Již asi 7 let upozorňujeme na nedostatečný odvoz odpadků 1x za 2 týdny zejména přes letní prázdninové měsíce. Opakovaně jsme se obraceli na vedení obce se žádostí o odvoz směsného odpadu i plastů 1x týdně přes tyto, odpadově exponované dva měsíce v roce. Doposud se stav nezměnil. Všichni majitelé rekreačních nemovitostí v Kačerově platí letos za svoz komunálního odpadu 650 korun, přičemž nikdo z nás zde nevytváří odpad celoročně každý den. Přesto se podílíme touto částkou na celkových nákladech ve všech obcích spadajících pod střediskovou obec, stejně jako stálí obyvatelé. Nutno podotknout, že rovněž platíme za odpady v místech našeho trvalého bydliště. Je jistě s podivem, proč nelze zajistit alespoň prázdninový svoz směsného odpadu i plastů 1x týdně. Pro jistotu se naše žádosti nikdy nedostaly na program schůze zastupitelstva a tedy ani do žádného zápisu. Vše lze tedy opět popřít.

Rok 2016
Rok 2016
Rok 2021
Rok 2021

Z tohoto letitého stavu je vidět opravdový zájem zastupitelstva obce o Památkovou zónu Kačerov a její prezentaci. Navíc, kontejnery jsou umístěné při silnici, hned vedle dvou kulturních památek, o nichž referuje každý text v průvodcích o Kačerovu. Z časových údajů u obrázků si lze dovodit, že o lepší životní prostředí v Kačerově jsme usilovali už dávno před Památkovou zónou. Prospěšné činnosti vyvíjíme ku prospěchu celé osady a nikoliv k sebeprezentaci, či žádostem o dotace. (pav)


Redakce webu Spolek Kačerov si vyhrazuje právo odmítnout urážlivé a pomlouvačné příspěvky, stejně jako texty přiměřeně krátit, ale zachovat jejich smysl.