Obnova aleje jedlých jeřábů

2. 4. 2023

Kolem cesty v Kačerově podél letiště se objevily zhruba metr a půl vysoké nové sazenice jeřábu obecného jedlého zpevněné dřevěnými sloupky. Svépomocí  a s podporou Státního fondu životního postředí je na své náklady vysázel chalupář Vojtěch Kostiha. Více na Aktuality...

Památkovou zónu nechceme!

Líbilo by se vám, kdyby vám úředník doma diktoval, jaké si máte na okno pověsit záclony, kam zasadit květiny na dvorku, kam dát keře a jak vysoko má být sestřižený trávník? Samozřejmě, že ne. Stát řídí hodně věcí, ale v demokratické a liberální společnosti si lidé cení svobodu a individuální rozhodování.

V Kačerově si lidé opravují chalupy už více než 60 let, od 70. let minulého století se k nim připojili chataři, a každý se snaží své dočasné obydlí vylepšovat tak, aby tvořilo s okolní krajinou přirozený celek. Vždyť kvůli čemu do Kačerova jezdíme? Chceme trávit svůj volný čas v příjemném prostředí a co nejdále od městského ruchu. A každý si také rád vyzkouší nějaké to řemeslo, bez kterého by chalupy už dávno spadly.

Kouzlo Kačerova pomáhaly v době komunistického režimu udržovat právě rodiny přičinlivých chalupářů i stateční soukromí zemědělci. I když se stát i státní statky snažily vymazat někdejší vesnici z mapy, nikdy se to nepodařilo. Ke starým chalupám se přidaly i chaty a někdejší sudetská vesnice se přeměnila na osadu s individuální rekreací.

A chceme, aby to bylo tak i nadále. Bez státní regulace, bez diktátu, jaké prkno dát na štít a jakou barvou ho natřít. Kdo chce vidět původní chalupy, ať navštíví skanzen. Od toho jsou.

V Kačerově Památkovou zónu nechceme!

Spolek Kačerov


Odkazy:

Aktuality

Čarodějnice na Valčence
Více na Aktuality...

Kunčina Ves už bez  nevzhledných kůlen 
Více na Aktuality... 

Výlety na kolech - Přes Studánku do Rampuše, Za tajemnou Sfingou, Na Velkou Deštnou...Více Cyklovýlety...


Spolek Kačerov

Spolek Kačerov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je udržitelný rozvoj osady Kačerov obce Zdobnice pro individuální rodinnou rekreaci s co nejmenšími zásahy státu.

Spolek Kačerov
 Gagarinova 701/25,
 500 03 Hradec Králové,
 e-mail: redakce@spolek-   kacerov.cz