Památkovou zónu nechceme!

Líbilo by se vám, kdyby vám úředník doma diktoval, jaké si máte na okno pověsit záclony, kam zasadit květiny na dvorku, kam dát keře a jak vysoko má být sestřižený trávník? Samozřejmě, že ne. Stát řídí hodně věcí, ale v demokratické a liberální společnosti si lidé cení svobodu a individuální rozhodování.

V Kačerově si lidé opravují chalupy už více než 60 let, od 70. let minulého století se k nim připojili chataři, a každý se snaží své dočasné obydlí vylepšovat tak, aby tvořilo s okolní krajinou přirozený celek. Vždyť kvůli čemu do Kačerova jezdíme? Chceme trávit svůj volný čas v příjemném prostředí a co nejdále od městského ruchu. A každý si také rád vyzkouší nějaké to řemeslo, bez kterého by chalupy už dávno spadly.

Kouzlo Kačerova pomáhaly v době komunistického režimu udržovat právě rodiny přičinlivých chalupářů i stateční soukromí zemědělci. I když se stát i státní statky snažily vymazat někdejší vesnici z mapy, nikdy se to nepodařilo. Ke starým chalupám se přidaly i chaty a někdejší sudetská vesnice se přeměnila na osadu s individuální rekreací.

A chceme, aby to bylo tak i nadále. Bez státní regulace, bez diktátu, jaké prkno dát na štít a jakou barvou ho natřít. Kdo chce vidět původní chalupy, ať navštíví skanzen. Od toho jsou.

V Kačerově Památkovou zónu nechceme!

Spolek Kačerov


Odkazy:

Aktuality

Podařený Slet čarodějnic

Více  na Aktuality..

Demolice bývalé fary

Více ve Fotogalerii...

Zima se nevzdává. V dubnu napadl několikrát sníh.

Více ve Fotogalerii ... 

Chalupáři málo sešlapávají plasty

Více na Fórum ... 

I v novém roce ve starých kolejích

Více na Fórum...


Spolek Kačerov

Spolek Kačerov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je udržitelný rozvoj osady Kačerov obce Zdobnice pro individuální rodinnou rekreaci s co nejmenšími zásahy státu.

Spolek Kačerov
 Gagarinova 701/25,
 500 03 Hradec Králové,
 e-mail: redakce@spolek-   kacerov.cz