Z historie

Mapa osídlení Kačerova - původní čísla popisná

Na mapě jsou zachycena všechna stavení v Kačerově zhruba od roku 1840 do současnosti. Větší usedlosti se skládaly z několika stavení - obytných a hospodářských, ale měly vždy jedno číslo popisné. Čísla popisná se začala používat až po roce 1770 na základě rozhodnutí rakouské císařovny Marie Terezie. Drtivá většina domů kolem roku 1850 byla dřevěných, stávalo se, že některý z nich vyhořel. Jsou o tom záznamy ze sčítání lidu. Vesničané je buď opravili, postavili znovu, nebo nechali chátrat. Největší devastace obce začala až po odsunu Němců po roce 1945. Noví osídlenci používali stavební materiál z prázdných a chátrajících domů k opravě svých vlastních. V roce 1960 neobydlená stavení armáda zbořila a srovnala je se zemí. Šlo o více než 90 objektů obytných i hospodářských. V terénu po nich někde zbyly kamenné základy nebo jen skupina letitých stromů na kraji louky.